Thông tin học nghề – FAVORITE JOBS

Chuyên mục: Thông tin học nghề

  • Bước rẽ sang trường nghề của sinh viên năm 3 Đang học năm 3 tại một trường đại học ở TP.HCM, Cao Xuân Giá bỏ ngang rồi đi làm pha chế
    Đọc thêm
Scroll